logo2

flag

Krav Magas historie

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

imi_gammelt
Imi sde-Or i sine yngre dager. En atlet utenom det vanlige.

Selvforsvar basert på virkeligheten

Historien om Krav Maga er like spennende som selve systemet. Skaperen av Krav Maga het Imi Sde-Or, også kalt Imi Lichtenfeld. Historien om Krav Maga hører sammen med utviklingen av staten Israel og det israelske militærets behov for å beskytte sitt land i et av verdens mest fiendtlige områder. Med tanke på Imi`s omfattende ferdigheter i selvforsvar ble Imi rekruttert av Isaac Sadeh, den daværende øverstkommanderende offiseren i Haganah i 1942.

To år senere begynte Imi å undervise i Kapap (som betyr hand to hand combat på hebraisk) og fysisk fostring til de fleste eliteavdelinger og spesialavdelinger som tilhørte Haganah, Palmach, and Palyam. I denne perioden var det forbudt å inneha skytevåpen og tilgangen på skytevåpen var begrenset. Skytevåpnene ble holdt gjemt for engelskmennene og ble bare brukt på spesielle oppdrag. Det faktum at skytevåpen ikke lett kunne benyttes, hadde en sterk påvirkning på stilens utvikling.


Ubevæpnet nærkamp

Ubevæpnet nærkamp var absolutt viktig for å oppnå suksess. I 1948 når staten Israel ble grunnlagt og IDF (Israeli Defense Forces) ble skapt, ble Imi hovedinstruktør for fysisk fostring og Krav Maga ved IDF School of Combat Fitness. Han tjenestegjorde i IDF i cirka 20 år, og i løpet av denne perioden utviklet og forfinet han sin unike metode for selvforsvar og nærkamp. Det var Imis ansvar å se til at soldatene i IDF og i spesialavdelingene hadde eksepsjonelt gode ferdigheter i nærkamp.


KMG logoKvalitetsgaranti: Krav Maga Global (KMG)

Krav Maga Global (KMG) er verdens største og ledende organisasjon innen Krav Maga, og må ikke assosieres med klubber i Norge som kaller seg Krav Maga. KMG har et profesjonelt og grundig opplæringssystem over hele verden som sikrer at du får den beste opplæringen. KMG driver opplæring for sivile, militære avdelinger og politiavdelinger over hele verden. 

Er du usikker på om du har kommet til en KMG-klubb? Se etter KMG-logoen!

Smiley face


Forfining av kampteknikker

I løpet av disse 20 årene fortsatte Imi å forfine sine ansikt-til-ansikt kampteknikker (nå kalt for Krav Maga). Krav Maga er hebraisk og betyr kontaktkamp. Ved tiden for Imis pensjonering fra IDF på det tidlige 60-tallet, begynte Imi å tilpasse stilen til sivilt bruk. Han åpnet to skoler, en i Netanya og en i Tel Aviv.

Et komplett kampsystem

Arbeidet i de følgende årene og fram til i dag, har vært fokusert på å designe systemet slik at det fungerer i situasjoner som kan oppstå i hverdagen eller i situasjoner som kan oppstå på gata. Imi og hans seniorstudenter tok for seg oppgaven å designe Krav Maga som et komplett system. Imis nærmeste assistent fra 80-tallet og fram til Imis død heter Eyal Yanilov.

Eyal YanilovKrav Maga Eyal3

Eyal ble tildelt ansvaret for å knyte sammen de løse trådene som fantes innenfor systemet, og han fikk også oppgaven med å skape et respektert kampsystem ut av Krav Maga. Et interessant resultat av dette var Krav Magas bruk av belter. I det tidlige systemet brukte ikke Imi belter på trening, fordi det var et militært system. Men siden Imi søkte anerkjennelse fra utøvere av andre kampsporter, skapte han et beltesystem basert på judo med hvitt, gult, orange, grønt, blått, brunt og svart belte.


Enkelt, effektivt, realistisk

Nye problemer ble oppdaget underveis, og med hjelp av sine seniorinstruktører satte Imi igang med å finne løsninger på disse problemene. Kjernen i Krav Maga har alltid vært enkelhet og effektivitet, og Imi forsøkte alltid å finne den enkleste løsningen på de fleste problemene. Mange forandringer ble gjort i systemet både tekniskt og visuellt, men i alt som Imi gjorde glemte han aldri det grunnleggende i systemet, nemlig enkelhet, effektivitet, og realisme.

Grader og utstyr

Systemet ble delt i grader slik at det ble lettere å organisere det. Imi begynte også å trene med gi (hvite judodrakter). På 90-tallet bestemte Imi seg for at belter ikke hadde noen plass i systemet siden de ikke fantes med i systemet fra begynnelsen av. Dessuten mente Imi at belter ikke hadde noen realistisk eller praktisk betydning i systemet. Systemet med grader ble beholdt, men beltene ble tatt bort og erstattet med et system med Practitioner/Graduate/Expert-nivåer. Treningsdrakten som benyttes i dag består av svarte bukser og hvite t-skjorter. Noen land bruker fortsatt belter i sitt pensum, men ikke på trening.

Det første Krav Maga-forbund

Imi og hans seniorinstruktører dannet det første Krav Maga-forbundet i 1978, og i 1992 uttrykte Imi et ønske om å skape en internasjonal føderasjon for å hjelpe til med å spre systemet til hele verden. I 1995 ble hans drøm oppfylt da "The International Krav Maga Federation" (IKMF) ble dannet i Imis hjemby Netanya. Den 8. januar 1998 ble siste dag i da 88 år gamle Imi Licthenfelds liv.

I 2010 følte Eyal behovet for å danne en mer profesjonell organisasjon som kunne støtte klubber og instruktører bedre i sin virksomhet, og opprettet KMG - Krav Maga Global.

Lokale forbund

Til i dag har antall elever som trener Krav Maga økt kraftig. KMG har nå lokale forbund og tilknytninger i store deler av verden. Krav Maga blir fortsatt brukt hver dag i IDF, i spesialstyrkene, i politiet og sikkerhetsstyrkene i Israel, og av mange andre eliteavdelinger i USA, Syd-amerika, Europa, og i andre deler av verden. Stilen har også blitt, som Imi ønsket å skape den, en viktig kilde for folk som ønsker å lære seg sivilt selvforsvar.

" ...so you may walk in peace…” "

Lest 10340 ganger
top angle red
Telefon: 98113927
Info@kravmagaacademy.no
Adresse
Grenseveien 74 - 0663 Oslo
(Oslo Fight Center)

Utviklet av Tunanor.com 

Copyright © 2016 | Privacy Policy