Krav Maga 2.0 – stor forandring starter nå!

Klubben vår, og organisasjonen vi er medlem av; Krav Maga Global (KMG), har iverksatt et systemskifte som vil komme alle våre medlemmer til gode. Det vil merkes allerede utover høsten!

 

Klubben vår er medlem av Krav Maga Global (KMG): Verdens største og ledende Krav Maga-organisasjon. KMG har et profesjonelt og grundig opplæringssystem over hele verden, og driver opplæring for sivile, militære avdelinger og politiavdelinger over hele verden. KMG garanterer at våre medlemmer får kvalitet når de trener Krav Maga.

 

KMG har riktig nok utgitt nytt pensum både for P- og G-nivå, men KMG 2.0 handler om en endring av hele selvforsvarssystemet Krav Maga:

- hva vi trener
- hvordan vi trener
- hvordan utøverne blir undervist
- hvordan vi blir testet

 

KMG leder an i utviklingen, og vi gleder oss til å få startet endringene i klubben snarlig!

 

Målet er å skifte fokus fra trening og testing av tekniske og «lukkede» ferdigheter til taktiske og åpne ferdigheter, hvor effektivitet og ønskede resultater er mest viktig. Mindre teknisk, mer taktisk og fokus på et bra resultat.

 

Hva betyr det for deg?

- Litt mindre fokus på detaljer og mer fokus på å bruke selvforsvarsferdighetene i ulike situasjoner. Forebygging og deeskalering, overvinne fiasko, fysisk og mental kontroll vies større oppmerksomhet.

 

Vi kommer til å trene mer med simuleringer på treningene og etter prinsipper.

Uforberedt? Lær å løse problemet uansett!

Hvorfor så store endringer?

Den første sivile læreplanen i Krav Maga kom i 1964 og var i bruk inntil den ble fundamentalt endret i 1988. Denne ble revidert i 1996, og nivåene Practitioner, Graduate og Expert kom til. Den siste læreplanen dukket opp i 2010 med dannelsen av Krav MagaGlobal, nytt materiale og konsepter lagt til (og med noen små modifikasjoner utgitt i 2014).

 

Mye har endret seg i verden i løpet av de siste 12 årene, inkludert innen selvforsvar og personlig beskyttelse, derfor utvikler og endrer KMG seg også.

 

Krav Maga trenes ofte av vanlige sivile noen ganger i uken som en fritidsaktivitet.Krav Maga skal samtidig gi ferdigheter til å håndtere svært stressende, kaotiske situasjoner der handlingene som gjøres kan få alvorlige konsekvenser som kan vare livet ut.

 

Problemene man kan møte (hvem, hva, når, hvor, hvorfor og hvordan) er ukjent på forhånd, og kommer med liten eller ingen advarsel, og varierer fra situasjon til situasjon.

 

De flestes opplevelse av vold er i den nedre enden av aggresjonsskalaen, og derfor må Krav Maga gi ferdigheter til å håndtere disse vanlige, men mindre voldelige situasjonene. I tillegg skal vi selvsagt lære å håndtere problemer øverst i aggresjonsskalaen.

 

Lovverk knyttet til nødverge, samfunnets holdning til voldshandlinger, teknologi som CCTV, video på telefoner, sosiale medier og internett, betyr at vår bruk av selvforsvar kan bli registrert og dømt hardt av familie, samfunn, arbeidsplass eller studiested, eller potensielt rettssystemet, med de konsekvenser som kan følge.

 

Dette gjør selvforsvar og personlig beskyttelse forskjellig fra kampsport. Selv om ferdighetene vi trener er til en viss grad overlappende, fungerer kampsport i regulerte miljøer innen samme system, med reglene fastsatt og kjent på forhånd.

 

KMG 2.0 tar alt dette inn over seg, og vi ser fram til endringene som innføres gradvis i tiden fremover!

Kopirett © 2022 KravMagaAcademy.no. Alle rettigheter reservert.