logo2

flag

Anbefalt litteratur

Krav Maga Academy anbefaler litteratur og filmer for egen personlig utvikling og forbedring av ferdigheter innen selvforsvar.

Anbefalte kilder for personlig utvikling såvel som utvikling av dine ferdigheter innen selvforsvar.

Spennende kilder blir lagt ut med ujevne mellomrom!

 

Bøker

LittleBlackBookofViolence

The Little Black Book of Violence. What Every Young Man Needs to Know About Fighting.
- Lawrence A. Kane and Kris Wilder

Kort omtale:
"This book will save lives!"
Ja, bare det å lese bokas første kapittel, "Before Violence Occurs", kan faktisk være nok til å redde liv! For Krav Maga-utøvere som måtte falle i fellen og begynner å bli litt høy på seg selv, viser første del av boka klart hvor idiotisk det er å havne i fysiske konfrontasjoner hvis man overhodet har muligheten til å unngå det. Det er omtrent aldri verdt det. Stoltheten er i alle fall ikke verdt å kjempe over.

Etter den glimrende (forebyggende) innledningen av boka, tar forfatterne for seg "During a Violent Encounter", med en del tekniske og taktiske tips. Uansett hvilke løsninger man måtte sverge til, er det alltids nyttig å få noen nye innspill. Den siste delen, "Aftermath of Violence", forbereder leseren på hva som vil komme i etterkant av vold: Hvordan takler man ødelagt selvtillit, psykiske traumer, kortvarig hukommelsestap etter kritiske opplevelser, hvordan forholde seg til rettsvesen/politi/presse m.m.

Alt i alt er dette en bok som er verdt å lese, og bare første delen i seg selv er verdt boka!

 


gift of fear
The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence
- Gavin de Becker

Kort omtale:
Forfatteren knuser mytene om at de fleste voldshandlinger er uforutsigbare, og gir spesifikke metoder for å beskytte seg selv og andre, inkludert: Hvordan man opptrer når man blir tilnærmet av en fremmed; når du bør frykte en av dine nærmeste; hva du kan gjøre dersom du blir "stalket"; hvordan avsløre kilden bak anonyme trusler eller telefonsamtaler; den største feilen du kan gjøre med en truende person og mer. Du kan lære å oppdage faresignaler andre går glipp av.
 
God og lettlest bok!
 
 
 
 
 

Meditations_on_violence
 
 
- Rory Miller
 
 
Boka utforsker det komplekse ved vold, kritisk tenking og sinnet hos en jeger/"predator". Boka diskuterer hvordan man kan overvinne personlig frykt, og hvordan man kan hanskes med ettervirkningene etter voldsepisoder.
 

 

 

 

 


facing-violence

 

Facing Violence. Preparing for the Unexpected.

- Rory Miller

En bok som er verdt å lese for å ta inn over seg hvor kompleks en voldssituasjon kan være, og som en påminnelse om at det beste man kan gjøre er å unngå å komme i bråk!

Boka er en god introduksjon til konteksten rundt selvforsvar. Forfatteren omtaler syv elementer som bør omhandles for å gjøre selvforsvarstrening "komplett":


1. Juridiske og etiske implikasjoner.  Konsekvensen kan bli fengsel. Man bør kjenne sine egne etiske begrensninger i forhold til hva man er villig til å gjøre for å forsvare seg selv eller andre, i tillegg til grunnleggende forståelse av nødverge.
2. Voldsdynamikk. Hvordan angrep skjer, gjenkjenne et angrep før det skjer, og hvilken type angrep det er. 
3. Forebygging. Man må lære og trene på å unngå å slåss; Komme seg unna, verbal de-eskalering og rett og slett ikke være der!
4. Rask respons ved bakhold. Hvis du ikke ser eller klarer å unngå sammenstøtet, trenger du naturlige og instinktive reaksjoner som håndterer voldelige angrep.
5. Komme ut av "the freeze". Å "fryse" skjer omtrent alle ved et plutselig angrep. Kunne gjenkjenne når en "fryser" og bryte ut av tilstanden.
6. Kampen. Selvforsvarstreningen må være i forhold til hvordan vold virkelig skjer i verden.
7. I etterkant. Potensielle juridiske, mentale og medisinske virkninger. Forberedelse i forkant er kritisk. 

 


 

criminal mind

 

Inside the Criminal Mind
- Stanton Samenow:

Da boka kom ut i 1984, presenterte boka en kjølig profil av det kriminelle sinnet, og knuste "anerkjente" myter om bakgrunnen for kriminalitet og hvordan den kan "kureres". Etter 20 år har forfatteren kommet med en oppdatert utgave som inkluderer et friskt perspektiv på forbrytelser som er i søkelyset i dag, fra stalking og vold i hjemmet til "hvitsnipp"-forbrytelser og politisk terrorisme.

Dr. Samenows tre årtier med arbeid med kriminelle har bekreftet hans argumenter at faktorer som fattigdom, skilsmisse og medievold ikke forårsaker kriminalitet. Istedet dokumenterer Sameno at alle kriminelle deler en spesiell innstilling - ofte synlig i barndommen - som er svært forskjellig fra "ansvarlige" personer.

Samenow ser på de felles tankemønstrene kriminelle ofte har; i barndom, på skole og jobb, i fritiden, i hjemmet m.m. Han forklarer detaljert hvordan en kriminelt tenker - i kontrast til hvordan de fleste av oss fungerer.

  

On Killing

On killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society

 

-Dave Grossman

 

Boken gir en god oversikt over ulike psykologiske mekanismer og faktorer som kan påvirke evnen til å ta liv eller å forsvare seg. Den beskriver videre ulike mekanismer for å komme over en eventuell motstand mot å ta liv eller skade andre. Den er skrevet ut fra en militær setting, men kan med fordel leses av andre. Deler av boken benyttes som pensum på Krigsskolen.

 

 
top angle red
Telefon: 98113927
Info@kravmagaacademy.no
Adresse
Grenseveien 74 - 0663 Oslo
(Oslo Fight Center)

Utviklet av Tunanor.com 

Copyright © 2016 | Privacy Policy